Hoe maak ik een verpleegconsult in orde om te kunnen factureren?

Sophie Kerselaers
2017-11-16 09:23

Hiervoor ga je in tabblad Diagnostiek. In deel 1 zie je de lopende verpleegproblemen die je kan evalueren tijdens je bezoek. Je klikt op de knop Evaluatie en geeft je observaties in.

Een aantal verpleegproblemen zijn reeds automatisch aangemaakt bij het ingeven van de KATZ schaal.

Nieuwe problemen kan je toevoegen via de knop Diagnostiek. Men doet dit aan de hand van de 11 patronen van Gordon. Je kan het juiste probleem selecteren en Toevoegen.

In deel 2 kan je dieper ingaan op een specifiek verpleegprobleem en de etiologie, symptomen, doelstelling, interventies en de evaluatie ingeven.

Om het verpleegconsult te mogen aanrekenen, volstaat het om voor 1 verpleegprobleem volgende 3 factoren in te vullen: doelstelling, interventies en evaluatie.

 

Gemiddelde beoordeling: 0 (0 Stemmen)

U kunt deze vraag niet becommentariëren