Wat als de kaartlezer van de tablet tijdelijk niet werkt door technische problemen?

Sophie Kerselaers
2018-03-20 14:25

Sinds kort is er een mogelijkheid om- in geval van problemen met de kaartlezer-, de barcode achteraan op de identiteitskaart te scannen.

Deze registratie telt mee voor de vereiste 90% elektronische registraties (in tegenstelling tot het scannen van de barcode op een kleefbriefje van de mutualiteit, dat wordt aanzien als een manuele registratie en moet beperkt blijven tot 10% van de registraties per maand/per verpleegkundige).

Als je een bezoek wil registreren zonder dat er een id-kaart in de lezer zit, verschijnt een scherm met 5 mogelijkheden.

In bijlage kan je zien dat je bij punt 1 (Elektronische lezing e-ID) kan kiezen voor scannen barcode. Klik op het witte veldje en de camera zal automatisch aangaan. Scan de barcode achteraan op de identiteitskaart.

Bijgevoegde bestanden: Scannen barcode e-ID.jpg

Gemiddelde beoordeling: 0 (0 Stemmen)

U kunt deze vraag niet becommentariëren